Ön megálmodja

a többit bízza ránk


A projekt megtervezésétől a megfelelő pályázati formák kiválasztásán, a megvalósításon és finanszírozáson át egészen az utómunkálatokig végig megbízható társként állunk rendelkezésre. Sokéves szakmai tapasztalatunk a garancia arra, hogy minden projekt egyszerűen, gördülékenyen és biztonságosan valósuljon meg.

Megteremtjük

az optimális beruházási feltételeket. Elkészítjük a beruházás előkészítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, költség-haszon elemzést és megvizsgáljuk a projekt fenntarthatóságát.

Összekötjük

a megfelelő szakembereket. Egy komplex pályázat elkészítése sokszereplős, összehangolt munkát kíván, hogy a végeredmény támogatható, megvalósítható és fenntartható legyen. Felkeressük a megfelelő szakértőket, és koordináljuk a megfelelő minőségű háttéranyagok, dokumentációk elkészítését.

Átsegítjük

nagy tervet szövő ügyfeleinket a pénzügyi nehézségeken. Megfelelő forrástérképet készítünk, hogy Uniós forrásból szerezhessen támogatást elképzeléseihez.

A siker garanciája:

Több mint 20 év szakmai tapasztalat
több mint 200 sikeres projekt
több mint 100 milliárd Ft elnyert támogatás

Beruházások

 • környezetvédelem és energetika
 • vállalkozásfejlesztés
 • K+F és innováció
 • turisztika
 • infrastruktúra fejlesztés

előkészítése

 • pályázati dokumentációk
 • adatlapok
 • megvalósíthatósági tanulmányok
 • költség-haszon elemzések
 • szakemberek koordinálása

és megvalósítása

 • teljes körű projektmenedzsment
 • adminisztráció
 • pénzlehívás
 • elszámolás
 • partnerek koordinálása

1. Projektfejlesztés és pályázati tanácsadás

 • Projekttervezéssel, projektfejlesztéssel kapcsolatos adminisztratív és tartalmi feladatok elvégzése
 • Pályázatírással kapcsolatos szakmai és adminisztratív teendők ellátása.
 • Az Európai Uniós és egyéb fejlesztési forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, információáramoltatási feladatok teljes körű elvégzése
 • Projektfejlesztési és egyéb szakmai munkákkal kapcsolatos helyszíni munkavégzés ellátása, megszervezése, adminisztrálása
 • Tárgyalások, egyeztetések szervezése, koordinálása, adminisztrálása (jegyzőkönyvek, emlékeztetők készítése)
 • Ügyfelekkel történő kapcsolattartás, az egyes alvállalkozókkal kapcsolatos koordináció és munkaszervezés

2. Pályázatírás

Forrástérkép, pályázati konstrukciók azonosítása:

 • meglévő stratégiák alapján projektportfolió kialakítása, új projektek generálása
 • EU-s források lehívási lehetőségének vizsgálata
 • közvetlen (brüsszeli) EU-s források lehívási lehetőségének vizsgálata

Pályázati dokumentáció teljes körű elkészítése:

 • Megvalósíthatósági Tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon (CBA) elemzések készítése
 • pályázati adatlapok kitöltése
 • pályázati mellékletek összeállítása
 • pályázati dokumentáció benyújtása a Kiíróhoz
 • esetleges hiánypótlások, tisztázó kérdések megválaszolása

Támogatási szerződés előkészítése:

 • szerződéskötés előkészítése és segítése
 • szerződéskötési dokumentáció összeállítása
 • kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel

3. Projektmenedzsment

 • Projektkoordináció
 • A projekt likviditási tervének elkészítése, a likviditás folyamatos nyomon követése
 • A projekt előrehaladásának nyomon követése
 • A projekt lebonyolításának adminisztrációjához szükséges sablonok elkészítése
 • A projekt adatainak rendszerezett gyűjtése, valamint a projekt során létrejövő dokumentumok fizikai és elektronikus rendszerezése, archiválása
 • Közreműködés a projekttel kapcsolatos auditok adatszolgáltatásában
 • Kapcsolattartás a támogató intézményrendszerrel, az érintett Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel
 • A projekt adatainak feltöltése az előírt informatikai rendszerekbe
 • A projekthez kapcsolódó jelentéstételi követelmények nyomon követése, a jelentések elkészítése, benyújtása a támogató felé
 • A kifizetések ellenőrzése az elszámolhatóság, és a formai megfelelőség szempontjai szerint
 • A projekt költségeinek folyamatos összevetése az elfogadott költségvetéssel, szükség szerint átcsoportosítási javaslatok elkészítése a projektgazda felé
 • Kifizetési és szerződésmódosítási kérelmek elkészítése és benyújtása
 • Folyamatos rendelkezésre állás a (Fő) Kedvezményezettet, ill. a projektben érintettek (igénybe vett külső szolgáltatások / szállítók) számára
 • Szerződésekben rögzített feltételeket (pl. határidő, díj, kötbérkövetelés érvényesítés vagy egyéb szerződésmódosítást eredményező) érintő döntések előkészítése, véleményezése
 • Az érintettek és döntéshozók folyamatos tájékoztatása a projektet érintő aktuális fejleményekről az intézményrendszer követelményeinek megfelelően

4. Nyomonkövetés

 • Pályázatokban vállalt indikátorok utólagos ellenőrzése
 • Egyéb horizontális vállalások (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) számba vétele
 • A vállalásokban ésszerű módosításokra történő javaslattétel, azok elfogadtatása a Közreműködő Szervezetekkel
 • A horizontális vállalások teljesítéséhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése
 • Projektszintű dokumentálás

Infrastruktúrális és kutatás-fejlesztési referenciák 

Mezőgazdasági referenciák

Önkormányzati referenciák

Nonprofit referenciák