Vi samo sanjajte

ostalo prepustite nama
Od planiranja projekta, preko izbora odgovarajuće forme konkursa, implementacije i finansiranja, sve do krajnjih-završnih poslova, stojimo vam na raspolaganju. Naše višegodišnje stručno iskustvo vam garantuje, da će se svaki projekat ostvarivati jednostavno, tečno, i bezbedno.

Stvaramo

Optimalne investicione uslove. Pripremamo za investicije potrebne studije izvodljivosti, analizu troškova – koristi i ispitujemo održivost projekta.

Povezujemo

Odgovarajuće stručnjake. Priprema jednog kompleksnog projekta ima brojnih aktera, i zahteva sinhronizovan rad, da bi rezultat bio podrživ, ostvarljiv i održiv. Pronalazimo odgovarajuće stručnjake, i koordiniramo pripremu dokumentacije i kvalitetnog pozadinskog materijala.

Prepomažemo

Naše klijente, koji imaju velike planove, preko finansijskih poteškoća. Pripremamo odgovarajuću mapu izvora, da bi dobili podršku iz izvora EU za realizaciju planova.

GARANCIJA USPEHA JE:

11 godina stručnog iskustva
Više od 200 uspešnih projekata
Više od 50 milijardi HUF dobijene podrške

Pripremanje

 • projektne dokumentacije
 • formulara
 • studije izvodljivosti
 • analize troškova-koristi
 • koordinacija stručnjaka

i ostvarivanje

 • kompletan projektni menadžment
 • administracija
 • povlačenje finansijskih sredstava
 • obračun
 • koordinacija partnera

investicija

 • zaštita životne sredine i energetika
 • razvoj preduzetništva
 • istraživanje, razvoj i inovacija
 • turizam
 • razvijanje infrastrukture lokalnih samouprava

1. KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI I SAVETOVANJE U VEZI PROJEKATA

 • Izvršenje administrativnih i sadržajnih zadataka u vezi planiranjem i razvijanjem projekta
 • Ostvarivanje stručnih i administrativnih zadataka u vezi pisanjem projekata
 • Sveobuhvatno izvršenje zadataka, praćenja konkursa u vezi izvora EU i drugih razvojnih fondova i proteka informacija
 • organizacija, administracija i izrada potrebnih terenskih poslova za razvoj projekta i drugih stručnih radova
 • organizacija, koordinacija i administracija pregovora (izrada zapisnika i podsetnika)
 • održavanje veza sa klijentima, organizacija i koordinacija posla sa pojedinim preduzetnicima-podugovaračima

2. PISANJE PROJEKATA

Mapa izvora, identifikovanje konstrukcije:

 • izrada portfolija projekta i generacija novih projekata na osnovu postejećih strategija
 • istraga mogućnosti pozivanja i eksploatacije izvora Novog Széchenyi Plana
 • istraga mogućnosti pozivanja i eksploatacije direktnih izvora EU

Sveobuhvatno pripremanje projektne dokumentacije:

 • izrada studije izvodljivosti, biznis planova, analize troškova i koristi
 • popunjavanje konkursnih formulara
 • sastavljanje projektnih priloga
 • prijavljivanje projektne dokumentacije
 • moguće ispravke i dopune, odgovori na eventualna pitanja

Pripremanje ugovora:

 • priprema i pomoć pri ugovaranju
 • sastavljanje dokumentacije ugovaranja
 • održavanje veza sa menadžment organizacijom

3. PROJEKTNI MENADŽMENT

 • koordinacija projekta
 • pripremanje plana likvidnosti projekta, kontinuelno praćenje likvidnosti
 • praćenje napredovanja implementacije projekta
 • pripremanje potrebnih šablona za implementaciju administracije projekta
 • sistematično pripremanje podataka projekta, odnosno fizička i elektronska sistematizacija i arhiviranje dokumentacije, koja se stvaraju tokom projekta
 • saradnja u vezi usluživanja podataka audita vezan za projekat
 • Održavanje veza sa menadžment organizacijom, upravnim organima, i organizacijom za saradnju
 • Dopunjavanje podataka projekta u propisane informatičke sisteme
 • Praćenje izveštavanja u vezi projekta, priprema izveštaja i predaja prema menadžment organizacijama
 • Kontrolisanje isplata sa aspekta obračunavanja i odgovarajuće forme
 • Kontinuelno upoređivanje troškova projekta sa prihvaćenim budžetom, pripremanje predloga pregrupisanja prema korisniku finasijskih sredstava, po potrebi
 • Pripremanje i predaja isplatnih zahteva i zahteva za modifikaciju ugovora
 • Kontinualna raspoloživost za (vodećeg) korisnika, odnosno za ostale aktere projekta (dobavljači, ostale usluge)
 • Pripremanje predloga i savetovanje tokom ugovaranja (npr. rokovi, naknade, uvažavanje potraživanja ili ostala modifikacija ugovora )
 • Kontinuelno informisanje donosioca odluka i ostalih aktera, o aktuelnim novostima vezanih za projekat, koji odgovara zahtevima sistemu organizacije USZT

4. PRAĆENJE PROJEKTA

 • Naknadno kontrolisanje pokazatelja (indikatora) preduzete u tenderima
 • Kontrola drugih horizontalnih obaveza (jednake šanse, održivost)
 • Davanje predloga razumnim modifikacijama u obavezama, i prihvatanje istih sa menadžment organizacijama
 • Pripremanje dokumentacije vezanih za izvršenje horizontalnih obaveza
 • Dokumentovanje na nivou projekta

Referencije lokalnih samouprava

Referencije preduzeća

Referencije Neprofitnih organizacija